Ejerskifte

Daphne på patrulje

Siden Daphne blev udfaset fra Søværnet, har skibet haft i alt 3 ejere. Nuværende ejer er Stian Ravn.

Daphne beliggende ved Lynetten

Skibet har ligget på Lynetten i nogle år, hvor den tidligere ejer havde forskellige planer med hensyn til ombygning af Daphne. Deraf kommer tilbygningen på agterdækket.

Daphne ved kaj i København

Stian Ravn overtog skibet i januar 2008 med henblik på at ombygge Daphne til husbåd.

Efter overtagelsen kunne skibet ikke længere blive liggende i Københavns Havn. Det var derfor nødvendigt at flytte det til Marstal, hvor planen var at doksætte det. I forbindelse med flytningen opstod en lang række uforudsete hændelser, som var medvirkende til at skibet grundstødte syd for Bagenkop på Langeland. 

Grundstødt ved Bagenkop

Efter 10 dage, hvor Daphne lå på stranden, blev skibet flotbragt og bugseret til Marstal

Daphne i Marstal

Desværre måtte dokningsplanerne udskydes på grund af forsikringsmæssige uoverensstemmelser (man venter stadig på en afgørelse af forsikringssagen).

Efter en periode, hvor Daphne lå for svaj ved Taasinge, blev skibet 27. januar 2009 flyttet til Svendborg Havn til doksætning.

Den 12. februar 2009 kom Daphne i dok på Ring-Andersen´s Skibsværft i Svendborg

og Daphne ligger nu i Svendborg Havn

"Intet er for godt til at ske"


Visionen:

Udkast til fremtidens Daphne

Udkast 1

Udkast 2 med original skorsten

Udkast 3 med original skorsten

Udkast 4

Udkast 5