(Udkast til vindmølle)

Energi og Daphne 

Det er planen, at Daphne i så høj grad som muligt ombygges til udelukkende at benytte sig af alternativ energi i form af sol og vindenergi samt andre alternative energikilder.

Under denne menu er det tanken dels at videregive visioner, temaer og konkrete tiltag omkring den alternative energiforsyning af fremtidens Daphne, dels skabe et forum, hvor alle interesserede har mulighed for at bidrage med idéer og selv hente inspiration.

Forsøg med vindenergi

Skitse af varmepumpesystem

Siden er under konstruktion