Forsøg med vindmølleenergi på Daphne

I forbindelse med udvikling af alternative energikilder til Daphne er der arbejdet på udvikling af en vertikal vindmølle.

Vertikal mølle = VAWT (Vertikal axis wind turbine)

Vertikal vindmølle - prototype 1

Prototype 1 under konstruktion - billede 1

Prototype 1 under konstruktion - billede 2

Prototype 1 under konstruktion - billede 3

Prototype 1 under konstruktion - billede 4

Første prototype viste, at det er vigtigt, at møllens vindareal er stort nok i forhold til den valgte generator.

Prototype 2 er nu under udvikling

Ved prototype 2 bliver vindarealet tre gange så stort som på type 1

Og møllevingerne ændres til et mere effektgivende design (Savorius), hvor møllen er selvstartende.

Til top