Overdragelsen 19.december 1961

Fotografier og tekst er venligst udlånt af Marinens Bibliotek   (Copyright)

Må ikke downloades - billederne kan købes hos Marinens Bibliotek

Stor tak til MAB 

og til Mikael Pedersen for venlig hjælp

Fra bevogtningsfartøjet P530 DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Her lægges der an til at skifte Stars and Stripes ud med det danske orlogsflag. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. (Foto: Peter Dan-Jensen)

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Agtenfor bevogtningsfartøjet ses skoleskibet DANMARK.

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Nederst i billedet ses det opstillede honnørkommando og Søværnets Tamburkorps. I baggrunden skoleskibet DANMARK.

Fra bevogtningsfartøjet P530 DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Her underskrives overdragelses dokumentet af viceadmiral Svend Pontoppidan, chef for Søværnet. I baggrunden til venstre ses kaptajnløjtnant Arne Lillegaard, adjdant hos Chefen for Søværnet.

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Direktør H.H. Schou-Pedersen, Orlogsværftet taler. Blandt deltagerne genkendes kommandørkaptajn H.G. Jørgensen, næstkommandoernde ved Søværnets Officersskole, kommandørUlf Hertz, chef for Søminevæsenet, kommandørkaptajn Urban Henry Gad, Søværnsstabens M-afdeling og kommandør S.G. Jørgensen, Jagtkaptajn. Ref.: Danske Søofficerer 1933-1982.

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Chefen for Søværnet, viceadmiral Svend Pontoppidan taler.

 

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Orlogsflaget er hejst agter.

Fra bevogtningsfartøjet  DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Besøg om bord i bevgtningsfartøjet. Med ryggen til genkendes kaptajnløjtnant Arne Lillegaard, Søværnsstabens K-afdeling og adjudant hos Chefen for Søværnet og kontreadmiral Adam Helms, chef for Søværnsstaben. Skjult bag Lillegaard anes direktør Schou-Pedersen, Orlogsværftet. Helt til højre for 2 uident amerikanske søofficerer ses undirektør Otzen, Orlogsværftet. Ref.: Danske Søofficerer 1933-1982

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen.

Fra bevogtningsfartøjet DAPHNEs overdragelse på Orlogsværftet. Dateret 19. december 1961. Bevogtningsfartøjet blev financieret med hjælp fra USA. Derfor blev den først overført / overdraget til Danmark og med dansk orlogsflag ved en ceremoni nogen tid efter søsætningen / navngivningen. Uidentificeret amerikansk general modtager faldrebshonnør. På kajen ses direktør Schou-Pedersen, Orlogsværftet og viceadmiral Svend Pontoppidan, chef for Søværnet. Ref.: Danske Søofficerer 1933-1982.

Til top